Трудови отношения – 2009 г.

Автори:
Екип от водещи специалисти-юристи по трудово право с ръководител Проф.д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ.

Цена: 28.80 лв.

Описание

Съдържание:

  • актуализирани текстове на най-важните нормативни актове в трудовото законодателство;
  • важни решения на Върховен касационен съд;
  • актуални писма и указания на Министерство на труда и социалната политика;
  • приложни коментари и практически разяснения по прилагането на трудовото законодателство.