Търговски сделки

Автор:
проф. д-р Огнян ГЕРДЖИКОВ

Цена: 19.80 лв.

Описание

Четвърто преработено и допълнено издание

Книгата представя цялостно и изчерпателно материята на търговските сделки. Разгледана е общата уредба на търговските сделки – правна характеристика; сключване и изпълнение; неизпълнение; търговски обезпечения и прехвърляне на права.

Подробно е анализирана проблематиката на уредените в Търговския закон и в други закони търговски сделки:

  • търговска продажба;
  • договор за лизинг;
  • комисионен договор;
  • спедиционен договор;
  • договор за превоз;
  • договор за застраховка;
  • договор за текуща сметка;
  • банкови сделки;
  • менителница, запис на заповед, чек;
  • факторинг и франчайзинг.

Изданието е съобразено със законодателните промени и отразява актуалната съдебна практика. Съдържанието е обогатено с нова материя – обезпеченията по договорите за финансови обезпечения, правилата на Инкотермс, платежните карти, както и факторинга и франчайзинга.

Авторският труд е съобразен със законодателството към 10 октомври 2015 г.

Целевата аудитория на книгата са практикуващи юристи, студенти и преподаватели, както и мениджъри, финансисти и счетоводители.

Също може да ви хареса…