Счетоводство за мениджъри

Автори:
Бойко КОСТОВ, д.е.с., регистриран одитор; Емил ЕВЛОГИЕВ, д.е.с., регистриран одитор; Теодоси ГЕОРГИЕВ, д.е.с., регистриран одитор.

Цена: 18.00 лв.

Изчерпан

Описание

Съдържание:

  • въведение в счетоводството на предприятието: понятия и дефиниции, изисквания, основни принципи, счетоводна политика, счетоводни документи и документооборот, индивидуален сметкоплан;
  • финансови отчети и финансово счетоводство: счетоводна база, съдържание на финансовия отчет, отчет за управлението, текущо счетоводство;
  • съставяне, одитиране, приемане и публикуване на финансовите отчети;
  • управленско счетоводство и фирмен финансов анализ;
  • вътрешнофирмен контрол;
  • речник на основните термини;
  • приложна информация.

Допълнителна информация

Тематика

Финанси, данъци и счетоводство