Счетоводство – 2022

Автори и съставители:
Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с., Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с, Бойко КОСТОВ, д.е.с, Христо ДОСЕВ, д.е.с., Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:
февруари 2022 г.

Срокът за абонамент е до 31.01.2022 г.

Цена: 32.00 лв.

Описание

Тринадесето издание на книгата-годишник!

Всичко за промените във финансовото и управленското счетоводство, за новото в Националните и Международните счетоводни стандарти, за спецификата в счетоводното отчитане на различните предприятия.

Книгата съдържа:

  • Актуални текстове на Закона за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит
  • Изчерпателни практически разяснения и проблемни въпроси по прилагането на НСС и МСС
  • Професионални коментари по важни теми на счетоводното отчитане
  • Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности
  • Организация на счетоводството в предприятието
  • Полезна справочна информация


Целева аудитория:
Всички счетоводители и финансисти, одитори и консултанти, управители на предприятия, преподаватели и студенти в икономически ВУЗ.

Допълнителна информация

Тематика

Финанси, данъци и счетоводство

Също може да ви хареса…