Счетоводство – 2021

Автори и съставители:
Велин ФИЛИПОВ, д.е.с., Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с., Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с., Христо ДОСЕВ, д.е.с., Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване: февруари-март 2021 г.

Цена: 32.00 лв.

Описание

Дванадесето издание на книгата-годишник!
– книга-годишник
– книга-годишник + CD

Съдържание:

  • Актуализиран текст на основните счетоводни закони.
  • Коментари по важни проблеми на счетоводното отчитане.
  • Актуални въпроси  по прилагането на НСС и МСС.
  • Организация на счетоводството в предприятието.
  • Експертни решения на счетоводни казуси.
  • Организация на счетоводството в предприятието.
  • Специфични особености на счетоводството в някои видове предприятия.
  • Полезна справочна информация.

 Целева аудитория: Счетоводители и одитори, финансисти и консултанти, мениджъри и управители на търговски дружества, данъчни експерти и практикуващи юристи.

Допълнителна информация

Тематика

Финанси, данъци и счетоводство

Също може да ви хареса…