Счетоводство – 2012

Автори:
Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с., Д-р Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с., Велин ФИЛИПОВ, д.е.с., Д-р Иван ЗЛАТКОВ, д.е.с.

Цена: 30.00 лв.

Описание

Тази книга-годишник Ви предлага всичко за счетоводното законодателство, за националните и за международните счетоводни стандарти и за счетоводното отчитане на предприятието през 2012 г.

Съдържание:

 • основни нормативни актове в областта на счетоводството;
 • коментар на нормативната уредба;
 • практически въпроси по прилагането на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП);
 • нови моменти в Международните счетоводни стандарти (МСС);
 • организация на счетоводството в предприятието:
 • счетоводно отчитане в условията на криза;
 • счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени по оперативни програми на ЕС;
 • специфични въпроси на счетоводното отчитане в бюджетните предприятия;
 • представяне на допълнителните изисквания към счетоводните предприятия, въведени с измененията на Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 • независим финансов одит на предприятието;
 • полезна справочна информация.

Целева аудитория: Счетоводители и одитори, финансисти и консултанти, мениджъри и управители на търговски дружества, данъчни експерти и практикуващи юристи.