Счетоводство 2011

Автори:
д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с. регистр. одитор, д-р Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с., регистр. одитор, Велин ФИЛИПОВ, д-р Иван ЗЛАТКОВ, д.е.с., регистр. одитор.

Цена: 30.00 лв.

Описание

Всичко за счетоводното законодателство, за счетоводната практика и за финансовия одит на предприятието през 2011 г.

Съдържание:

  • Закон за счетоводството, Закон за независимия финансов одит и други нормативни актове;
  • коментар на нормативната уредба;
  • нови моменти и практически въпроси по националните и по международните стандарти за финансови отчети;
  • финансов одит на предприятието;
  • решения на счетоводни казуси;
  • полезна справочна информация.