Социално осигуряване – 2022

Автори и съставители:
Екип от водещи специалисти по социално осигуряване с ръководител Ивайло ИВАНОВ

Срок на отпечатване:
март 2022 г.

Срокът за абонамент е до 28.02.2022 г.

Цена: 32.00 лв.

Избери вариант

Описание

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
– книга-годишник;
– книга-годишник + достъп до специализиран сайт

Всичко за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2022 година.

Книгата съдържа:

  • Актуалните текстове на най-важните законови и подзаконови нормативни актове
  • Важни указания на НОИ и на НАП
  • Изчерпателни коментари и разяснения на промените в осигурителното законодателство
  • Експертни отговори на въпроси от практиката
  • Полезна справочна информация

На сайта са достъпни:

  • Цялото осигурително законодателство
  • Всички двустранни договори по социално осигуряване
  • Подбрана практика на ВАС

Целевата аудитория: счетоводители, финансисти, юристи, социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоосигуряващи се лица.

Допълнителна информация

Тематика

Труд и социално осигуряване

Също може да ви хареса…