Социално осигуряване – 2021

Автори и съставители:
Екип от водещи специалисти по социално осигуряване с ръководител – Ивайло ИВАНОВ

Срок на отпечатване: май 2021 г.

Цена: 38.00 лв.

Избери вариант

Описание

Съдържание на книгата-годишник:

  • Актуализирани текстове на Кодекса за социално осигуряване и на други нормативни актове.
  • Практика на ВАС.
  • Писма и указания на НОИ и на НАП по прилагането на КСО и ДОПК.
  • Подробни коментари по промените в осигурителното законодателство.
  • Приложна информация.

Съдържание на сайта:

  • Цялостна нормативна уредба на социалното и на здравното осигуряване.
  • Всички двустранни договори по социално осигуряване, по които РБългария е страна.

Целевата аудитория: Социални експерти, счетоводители, финансисти, юристи, специалисти в системата на НОИ и НАП, работодатели и синдикалисти, осигурители и самоосигуряващи се.

Допълнителна информация

Тематика

Труд и социално осигуряване

Също може да ви хареса…