Социално осигуряване – 2020 година

Срок на отпечатване: юни 2020 г.

Цена: 32.40 лв.

Избери вариант

Описание

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
– книга-годишник;
– книга-годишник + CD

Всичко за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2020 година:

– Актуализирана нормативна уредба
– Професионален коментар и разяснения, с акцент  върху новите моменти в социалното осигуряване през 2020 г.
– Практика на Върховния административен съд
– Официални становища, писма и указания на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите
– Практически решения
– CD с цялостната нормативна уредба, всички двустранни договори и практика на ВАС

Целевата аудитория: Социални експерти, счетоводители, финансисти, юристи, специалисти в системата на НОИ и НАП, работодатели и синдикалисти, осигурители и самоосигуряващи се.

Допълнителна информация

Тематика

Труд и социално осигуряване

Също може да ви хареса…