Социално осигуряване – 2019

Автори и съставители:
Ивайло ИВАНОВ – ръководител,
Даниела АСЕНОВА, Катя КАШЪМОВА,
Любомира ЯЗАДЖИЕВА, Снежана МАЛАКОВА

Цена: 38.40 лв.

Избери вриант

Описание

Варианти на ползване:

  • Книга-годишник
  • Книга-годишник + CD

Съдържание

Всичко за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и опълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2019 г.

Съдържание на книгата-годишник:

  • Актуализирани текстове на Кодекса за социално осигуряване и на други нормативни актове.
  • Практика на ВАС.
  • Писма и указания на НОИ и на НАП по прилагането на КСО и ДОПК.
  • Подробни коментари по промените в осигурителното законодателство.
  • Приложна информация.

Съдържание на CD:

  • Цялостна нормативна уредба на социалното и на здравното осигуряване.
  • Всички двустранни договори по социално осигуряване, по които РБългария е страна.

Целевата аудитория: Социални експерти, счетоводители, финансисти, юристи, специалисти в системата на НОИ и НАП, работодатели и синдикалисти, осигурители и самоосигуряващи се.


Съдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право”„ЕПИ Труд и социално осигуряване”Пълното съдържание на продукта „ЕПИ Труд и социално осигуряване” вижте тук.

Допълнителна информация

Книгата-годишник

Kнига-годишник

Тематика

Труд и социално осигуряване

Също може да ви хареса…