Социално осигуряване – 2018 + CD

42.00 лв.

Автори и съставители:
Ивайло ИВАНОВ, Катя КАШЪМОВА, Даниела АСЕНОВА, Снежана МАЛАКОВА, Мария КАСЪРОВА, Любомира ЯЗАДЖИЕВА

Описание

Варианти на ползване:

 • Книга-годишник
 • Книга-годишник + CD

Съдържание

Вие държите в ръцете си  двадесет и второто издание на годишника „Социално осигуряване“.

През всичките тези години годишникът се утвърди като необходим справочник, компетентен консултант и ценен източник на знание в тази така важна за хората и обществото област.

Книгата предлага пълните и осъвременени текстове на основните законови и подзаконови нормативни актове на държавното обществено осигуряване. Поместени са нови актуални указания на НОИ и на НАП.

Подробните авторски коментари предлагат систематизиран преглед на основните положения в осигурителната материя и акцентират върху новите моменти в осигурителното законодателство:

 • измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.;
 • промяната в условията за упражняване на правото на лицата, родени след 31.12.1959 г., да променят осигуряването си от един в друг пенсионен фонд;
 • реда за осигуряване на командированите или изпратените работници и служители в страни от Европейския съюз;
 • новите моменти в отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица;
 • промените в КТ и в КСО, свързани с осиновяването на дете до петгодишна възраст;
 • условията и реда за придобиване и упражняване на право на пенсия от ДОО и новите правила за изчисляване на пенсията от трудова дейност;
 • правата на лицата, осигурявани в допълнителните задължителни и доброволни пенсионни фондове и др. Предложени са и експертни решения на конкретни примери и казуси от практиката.

Заедно с книгата може да се закупи и компактдиск. Той съдържа всички нормативни актове на социалисти и на здравното осигуряване, регламентите на Европейския съюз, всички двустранни договори по социалното осигуряване, по които Р България е страна, както и актуална практика на Върховния административен съд.

Целевата аудитория: счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоосигуряващи се граждани.


Съдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право”„ЕПИ Труд и социално осигуряване”Пълното съдържание на продукта „ЕПИ Труд и социално осигуряване” вижте тук.

Също може да ви хареса…

0
  Кошница
  Вашата кошница е пазнаОбратно към магазина