Социално осигуряване – 2016

Автори и съставители:
доц. д-р Бисер ПЕТКОВ – ръководител
Даниела АСЕНОВА, Катя КАШЪМОВА,
Мария КАСЪРОВА, Снежана МАЛАКОВА

Цена: 32.39 лв.

Описание

Двадесето юбилейно издание на книгата-годишник!

Варианти на ползване:

  • Книга-годишник
  • Книга-годишник + CD

Съдържание на книгата-годишник:

  • Актуализирани текстове на Кодекса за социално осигуряване и на други нормативни актове.
  • Практика на ВАС.
  • Писма и указания на НОИ и на НАП по прилагането на КСО и ДОПК.
  • Подробни коментари по промените в осигурителното законодателство.
  • Приложна информация.

Съдържание на CD:

  • Цялостна нормативна уредба на социалното осигуряване.

Целевата аудитория: Социални експерти, счетоводители, финансисти, юристи, специалисти в системата на НОИ и НАП, работодатели и синдикалисти, осигурители и самоосигуряващи се.

Също може да ви хареса…