Социално осигуряване – 2014

Автор:
Доц. д-р Бисер ПЕТКОВ – ръководител
Даниела АСЕНОВА, Елина ЧАЛЪКОВА, Иван КАРАНОВСКИ, Йосиф МИЛОШЕВ,
Катя КАШЪМОВА, Мария КАСЪРОВА, Снежана МАЛАКОВА

Цена: 32.40 лв.

Описание

Съдържание:

  • актуализирани текстове на всички важни нормативни актове след промените в нормативната уредба от началото на годината;
  • важни указания на НОИ и на НАП;
  • подробни авторски коментари по основните положения в социалното осигуряване, с акцент върху новите моменти през 2014 г.;
  • експертни решения на специфични казуси и отговори на конкретни въпроси;
  • полезна приложна информация.
Съдържание на CD:
  • всички законови и подзаконови нормативни актове на социалното и здравното осигуряване;
  • регламенти на ЕС;
  • всички двустранни договори по социално осигуряване, по които страна е Р България;
  • подбрана практика на Върховния административен съд.

Целева аудитория: счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоусигуряващи се граждани.