Социално осигуряване 2011 г.

Автори:
Екип от водещи специалисти на НОИ:
Христина МИТРЕВА ­ ръководител, Даниела АСЕНОВА, Иван КАРАНОВСКИ, Йосиф МИЛОШЕВ, Валентина КРЪСТЕВА, Мария КАСЪРОВА, Бисер ПЕТКОВ.

Цена: 30.00 лв.

Описание

Всичко за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2011 г.:

Съдържание:

  • актуализирани текстове на Кодекса за социално осигуряване и други нормативни актове;
  • писма и указания на НОИ и на НАП по прилагането на КСО и ДОПК;
  • подробни коментари по промените в осигурителното законодателство;
  • приложна информация.

Целева аудитория:
социални експерти, счетоводители, финансисти, юристи, специалисти в системата на НОИ и НАП, работодатели и синдикалисти, осигурители и самоосигуряващи се.