Социално осигуряване ­2010 г.

Автори:
Валентина КРЪСТЕВА, Даниела АСЕНОВА, Иван КАРАНОВСКИ, Йосиф МИЛОШЕВ, Мария КАСЪРОВА, Бисер ПЕТКОВ

Цена: 30.00 лв.

Описание

Тази книга Ви предлага всичко по въпросите на социалното осигуряване през 2010 г.:

  • актуалните текстове на Кодекса за социално осигуряване и на други законови и подзаконови нормативни актове по ДОО и по допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване;
  • най-важните указания и писма на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите по прилагането на законодателството;
  • подбрани решения на Върховния административен съд;
  • подробни авторски коментари, с акцент върху актуалните промени и с решения на практически казуси;
  • приложна информация.

Изложението отразява състоянието на законодателството към 31 март 2010 г.

Автори и съставители на книгата са известни и уважавани специалисти от Националния осигурителен институт и Комисията за финансов надзор

Целевата аудитория на книгата са счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; управители на търговски дружества и предприемачи; самоосигуряващи се граждани; преподаватели и студенти във ВУЗ.