Социално осигуряване – 2009 г.

Автори:
Екип от водещи специалисти на НОИ и КФН с ръководител Доц. д-р Йордан ХРИСТОСКОВ.

Цена: 28.80 лв.

Описание

Съдържание:

  • актуализирани текстове на Кодекса за социално осигуряване и другите нормативни актове;
  • писма и указания на НОИ,  на НАП и на КФН по прилагането на КСО и ДОПК;
  • подробни коментари по промените в осигурителното законодателство;
  • приложна информация.