Процедура № 52 – Издаване на удостоверение за търпимост (Електронен продукт)

8.40 лв.

Автор: Стоянка ИЛОВА

Описание

Цел
Удостоверението за търпимост обезпечава правото на собственик на търпим строеж да го прехвърля свободно чрез правни сделки – продажба, дарение и др.
Удостоверението за търпимост има ограничено приложно поле за целите на разпоредителните сделки, за разлика от правния статут „търпими строежи“, който възниква по силата на закона.

Правно основание

  • Параграф 127, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Отказ и обжалване (платен достъп)

Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за издаване на удостоверение за търпимост
Удостоверение за търпимост

______

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.

0
    Количка
    Вашата количка е пазнаОбратно към магазина