Процедура № 38 – Спиране на незаконосъобразно извършващи се строежи от първа, втора и трета категория от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Автор: инж. Милка ГЕЧЕВА

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
Целта на процедурата е да се наложи принудителна административна мярка – заповед за спиране на строителните и монтажните работи (СМР) на незаконосъобразно извършван строеж от първа, втора и трета категория. Заповедта е с временен характер и цели да преустанови изпълнението на строежа, да се предотврати извършването на ново незаконосъобразно строителство и да се отстранят причините, довели до спирането.

Правно основание

  • Член 224, ал. 1 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Обжалване (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Жалба срещу извършващо се строителство
Констативен акт за установяване на строеж от първа, втора или трета категория с нарушения
Заповед за спиране на строеж от първа, втора или трета категория с нарушения
___

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.