Процедура № 37 – Спиране на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория

Автор: инж. Милка ГЕЧЕВА

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
Целта на процедурата е да се наложи принудителна административна мярка – заповед за спиране на строителните и монтажните работи (СМР) на незаконно извършван строеж от четвърта, пета и шеста категория. Заповедта е с временен характер и цели да преустанови изпълнението на строежа и да се предотврати извършването на ново незаконно строителство до издаване на заповед за премахване на незаконния строеж.

Правно основание

  • Член 224а, ал. 5 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Обжалване (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Жалба срещу незаконен строеж
Констативен акт за установяване на незаконен строеж (Вариант 1)
Констативен акт за установяване на незаконен строеж (Вариант 2)
Заповед за спиране на незаконен строеж от чатвърта, пета или шеста категория
_____

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.