Процедура № 21 – Съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Автор: инж. Милка ГЕЧЕВА

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
С актовете и протоколите, които се съставят по време на строителството от участниците в строителството, се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Актовете и протоколите, които са съставени и оформени съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите. (платен достъп)

Правно основание

  • Член 169, ал. 4, чл. 170 ЗУТ и § 18, ал. 1 от ЗР на ЗУТ
  • Член 3, чл. 4, чл. 5 във връзка с чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

___

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.