Процедура № 18 – Разрешаване на строителство извън границите на урбанизираните територии

Автор: Стоянка ИЛОВА

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
Подробните устройствени планове (ПУП) определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, включени в обхвата на плана. В съответствие с императивната разпоредба на чл. 103, ал. 4 ЗУТ всеки ПУП е необходимо да бъде съобразен с плановете от по-горна степен. На ниво устройствено планиране по ЗУТ такива планове от по-горна степен се явяват общите устройствени планове. С ОУП се определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от него. Основното предназначение на териториите, включително на урбанизираните територии, се определя с ОУП и с концепциите и схемите за пространствено развитие по смисъла на Закона за регионалното развитие. (платен достъп)

Правно основание

  • Член 59-60 от Закона за устройство на територията
  • Член 12, ал. 3 от Закона за устройство на територията
  • Член 109, ал. 2 и 3 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Отказ и обжалване (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за разрешаване на строителство извън границите на урбанизираните територии
Разрешение за строеж
_________

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.