Процедура № 17 – Разрешаване на строителство в неурегулирани малки населени места или части от тях

Автор: Стоянка ИЛОВА

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
Основната цел на процедурата е предоставянето на възможност за строителство в неурегулиран поземлен имот в съществуващо неурегулирано малко населено място или част от него.
Възможността за разрешаване и реализиране на подобен вид строителство е изключение от общото правило, че строеж може да бъде разрешен и извършен единствено в урегулирана територия, въз основа на одобрен подробен устройствен план (ПУП) и издадени строителни книжа.

Правно основание

  • Член 58, чл. 60, чл. 140, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Отказ и обжалване (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за разрешаване на строителство в неурегулирани малки населени места или части от тях
Разрешение за строеж
_____

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.