Процедура № 15 – Разрешаване на строителство въз основа на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Автор: Стоянка ИЛОВА

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
Основното предназначение на комплексния проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) е да спести на възложителя време, като осигури възможност за паралелното процедиране на подробен устройствен план и на инвестиционни проекти, и едновременното им одобряване заедно с издаването на разрешението за строеж.

Правно основание

  • Член 150 от Закона за устройство на територията
  • Член 215 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Отказ и обжалване (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Мотивирано искане за допускане на КПИИ
Мотивирано разрешение за КПИИ
Заявление за одобряване на КПИИ
_______

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.