Процедура № 13 – Издаване на разрешение за строеж на временен строеж

Автор: Савин КОВАЧЕВ

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
Разрешението за строеж на временен строеж е част от строителните книжа. То е административен акт, който е задължителен за законосъобразното изпълнение на строежа.
Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ). Строежи, започнати без издадени строителни книжа (разрешение за строеж), се премахват. (платен достъп)

Правно основание

  • Член 50, чл. 53 или чл. 54, ал. 1 или 4 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Отказ и обжалване (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за издаване на разрешение за временен строеж
Разрешение за временен строеж
_________

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.