Процедура № 08 – Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект

Автор: инж. Милка ГЕЧЕВА

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
Извършването на оценка на инвестиционните проекти за установяване на съответствието им със съществените изисквания към строежите е предпоставка за одобряване на проектите и издаване на разрешение за строеж (РС).

Правно основание

  • Член 142, ал. 4, 5, 6, 10 и 11 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Правни последствия (платен достъп)

_______

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.