Процедура № 07 – Издаване на виза за проектиране

Автор: арх. Пенчо ДИМИТРОВ

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
С визата за проектиране се предоставя изходна информация относно изискванията за застрояване на конкретен поземлен имот или на група поземлени имоти в съответствие с предвижданията на действащ подробен устройствен план (ПУП) и правилата и нормативите за устройство за съответната територия или устройствена зона във връзка с изработването на инвестиционните проекти. Изходната информация от визата за проектиране може да се ползва и при: възлагане на предварителни… (платен достъп)

Правно основание

  • Член 140 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Действия на участниците

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за издаване на виза за проектиране
_____

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.