Процедура № 06 – Инвестиционно проектиране в процеса на изработване на подробен устройствен план. План-извадка

Автор: арх. Пенчо ДИМИТРОВ

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
Да се определят изискванията за допускане на инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлени имоти, които попадат в територия, за която е издадено разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – въз основа на ПУП, който е извадка от изработвания проект за ПУП (чл. 133, ал. 1 ЗУТ). (платен достъп)

Правно основание

  • Член 133 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Специфични случаи

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за издаване на разрешение за изработване на ПУП – план-извадка
Решение/Заповед за издаване на разрешение за изработване на ПУП – план-извадка
Заявление за одобряване на ПУП – план-извадка
Решение/Заповед за одобряване на ПУП – план-извадка
____

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.