Промените в гражданския процесуален кодекс

Автори и съставители:
Благовест ПУНЕВ, Валя ГИГОВА, Бистра НИКОЛОВА, Мариана ОБРЕТЕНОВА, Доц. д-р Боряна МУСЕВА

Цена: 36.00 лв.

Описание

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Тази книга Ви представя измененията и допълненията в Гражданския процесуален кодекс, направени в периода от октомври 2017 година до края на 2019 година.

В подробни и изчерпателни коментари са анализирани промените в исковото производство, в заповедното производство и в изпълнителното производство. Специално внимание е отделено на промените в защитата срещу незаконосъобразното принудително изпълнение чрез обжалване действията на съдебния изпълнител и по исков ред.

За първи път е публикуван коментар на измененията в част Седма „Особени правила относно производството по граждански дела при действието на правото на ЕС” и на новосъздадената част Осма „Особени правила относно производството по граждански дела при действието на международни договори”.

Ценност на книгата е и задълбоченият анализ на тълкувателната практика на Върховния касационен съд за периода 2017-2019 г. по важни и противоречиво решавани въпроси на Гражданския процесуален кодекс.

В приложение е публикуван нормативният текст на Гражданския процесуален кодекс, актуален към 30 април 2020 година.

Така книгата предлага професионално тълкуване и дава насоки за прилагане на променените разпоредби на Гражданския процесуален кодекс. Тя ще бъде полезна за всички практикуващи юристи.

Цялостното съдържание на книгата е включено в компютърните информационни продукти на ИК „Труд и право”: „ЕПИ Собственост” и „ЕПИ Търговско и облигационно право”.

Целева аудитория: Практикуващи юристи

Също може да ви хареса…