Промените в гражданския процесуален кодекс

Цена: 36.00 лв.

Описание

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Цялостен приложен коментар на промените в Гражданския процесуален кодекс, приети и обнародвани след октомври 2017 г., свързани с изпълнителното производство, заповедното производство, касационното обжалване, таксите, разноските, призоваването, както и новата Част Осма относно особените правила в производството по граждански дела при действието на международни договори.
Изчерпателен анализ на новата съдебна практика и тълкувателна дейност на ВКС, както и на относимата, запазваща значение досегашна практика.
Целева аудитория: Практикуващи юристи.
___________

Срок на отпечатване: 2020 г.
Поднасяме извинения на абонатите и на всички, които очакват това издание.
Отлагането на издаването на книгата е свързано с подготвян нов пакет промени в Гражданския процесуален кодекс. По информация на членове на авторския екип, които са в състава на работната група към Министерство на правосъдието, промените са в процес на подготовка и ще бъдат внесени за обсъждане в парламента в началото на 2020 г.
Ще предоставим изданието непосредствено след приемането на тези промени.

Също може да ви хареса…