Платежните карти – Инструмент за безналично плащане (С ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК)

Автор:
проф. д-р Камелия КАСАБОВА

Цена: 24.00 лв.

Описание

Луксозно издание с твърди корици

Съдържание:

Изданието съдържа цялостно изследване на проблематиката на платежната карта. Подобно изследване се прави за първи път в нашата правна литература. Подробно и аналитично са разгледани въпросите:

  • понятие за платежна карта;
  • видове платежни карти;
  • разграничение на платежната карта от сходни инструменти;
  • страни по правоотношенията, свързани с платежната карта;
  • договорни отношения между доставчиците  на платежни услуги, картодържателите и търговците;
  • картовият платежен процес;
  • отговорността за неразрешени платежни операции с платежна карта.

В приложение е публикуван подробен терминологичен речник.

Целева аудитория: банкери, финансисти, юристи, мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ.

Допълнителна информация

Тематика

Финанси, данъци и счетоводство, Търговско и облигационно право