Новото данъчно законодателство през 2014 г.

Автор:
Анета ГЕОРГИЕВА, Цветана ЯНКОВА, Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА,
Ивайло КОНДАРЕВ, Александър РАКОВ, Асен АСЕНОВ,
Красимира УЗУНОВА, Росен ИВАНОВ, Николай РИЗОВ

Цена: 32.40 лв.

Описание

Съдържание на книгата – годишник:

  • Актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони;
  • Изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2014 г.;
  • Актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите;
  • Важни приложения;