Новото данъчно законодателство през 2011 г.

Автори:
Анета ГЕОРГИЕВА, Цетана ЯНКОВА, Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър РАКОВ, Асен АСЕНОВ, Красимира УЗУНОВА, Николай РИЗОВАнета ГЕОРГИЕВА, Цетана ЯНКОВА, Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър РАКОВ, Асен АСЕНОВ, Красимира УЗУНОВА, Николай РИЗОВ

Цена: 30.00 лв.

Описание

Всичко за новата данъчна рамка и за данъчно-осигурителния процес през 2011 г.

  • актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони;
  • изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2011 г.;
  • актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите;
  • важни приложения

Целева аудитория:
Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.