Новите положения в Закона за обществените поръчки

Автори:
Доц. Методи МАРКОВ, Милана КРИВАЧКА, Елена ДИМОВА, Златина ЛИЛЯН

Цена: 24.00 лв.

Описание

Съдържание:

  • приложен коментар на Закона за обществените поръчки с акцент върху актуалните промени;
  • анализ на практиката на Комисията за защита на конкуренцията и съдебната практика по прилагането на ЗОП;
  • практика на Съда на Европейските общности;
  • нормативен текст след промените от 2008 г.