Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия – 2007 г.

18.00 лв.

Автори:
Приложният коментар е подготвен от Бойко КОСТОВ, д.е.с., регистриран одитор.

Описание

Съдържание:
Актуализиран текст на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01.01.2008 г.

(Нормативният текст отразява последните промени в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, направени с ПМС № 251 от 17 октомври 2007 г., обн. ДВ, бр. 86 от 26.10.2007 г.)

Приложен коментар на всички изменения и допълнения в стандартите, както и на изцяло новата редакция на СС 1 – Представяне на финансови отчети, СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, и СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия.

0
    Кошница
    Вашата кошница е пазнаОбратно към магазина