Промоция!

Наредби за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасностОтстъпка от 20 на сто – до 31 май!

Цена: 18.00 лв. 14.40 лв.

Описание

В книгата е публикуван актуализирания текст на всички наредби по устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоражения с повишена опасност след ПМС No 164 от 07.07.2008 г.
Тези наредби регламентират изискванията и управленските решения, свързани с дейността на всяко предприятие и учереждение, на всеки мениджър и специалист.