Многоезичен справочник на основни термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост

Автори:
д-р Георги САРАКИНОВ

Цена: 12.00 лв.

Описание

Задълбочен творчески и събирателен труд на д-р Георги САРАКИНОВ – един от най-добрите специалисти у нас по авторско право и индустриална собственост.

  • авторско право
  • патенти за изобретения
  • търговски марки

Цялостна систематизация на основните термини и наименования в областта на интелектуалната собственост, представени на български, английски, френски и немски език.

За всеки термин – съотносимост към българското право, правото на Европейския съюз и международните актове и договори.

Книга за всеки практикуващ юрист, за всеки специалист по интелектуална собственост, за всеки творец и изобретател. Книга за всички организации за колективна защита на интелектуални права.