Менителнични отношения

Автор:
д-р Георги ХОРОЗОВ – изявен специалист в областта на търговското право, уважаван автор в изданията на ИК „Труд и право“ и престижен лектор в учебните семинари на НКЦ „Решение“.

Срок на отпечатване: непосредствено след обнародването на очакваното тълкувателно решение на ВКС.

Цена: 24.00 лв.

Описание

Съдържание:

Изчерпателен анализ на сложните въпроси, които възникват в практиката и в теорията при издаването, използването, обезсилването на запис на заповед и менителница, упражняване на правата по съдебен ред и използването на ценните книги като обезпечения.

Разгледани са становищата по съответните проблеми в правната теория и разрешенията, дадени в съдебната практика с позоваване на съдебни решения на ВКС.

Ще бъде представено и ново тълкувателно решение на ВКС, което предстои да се приеме и обнародва в близките дни.

В приложение са дадени образци на бланки на ценни книги и бланки на молби за обезсилване.

Целева аудитория: Уникална книга – за всеки практикуващ юрист.

Допълнителна информация

Тематика

Труд и социално осигуряване

Също може да ви хареса…