Кодекс на труда – 2011

Цена: 12.00 лв.

Описание

Новото издание на Кодекса на труда отразява всички изменения и допълнения в основния трудов закон към 26 април тази година (ДВ, бр. 33 от 26.04.2011 г.).
За удобство на читателя, под черта са публикувани отменените и изменени текстове на кодекса от  началото на 2011 г.
Изданието е в луксозно изпълнение, с твърди корици.