Как ще декларираме данните по социалното осигуряване след промените в Наредба № Н-8, в сила от началото на 2014 година

Автор:
Зорница ДИМИТРОВА – държавен експерт в НАП
Вержиния ЗАРКОВА – държавен експерт в НОИ

Цена: 12.00 лв.

Описание

Съдържание:

  • Актуализиран текст на на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.
  • Указания на Националната агенция за приходите
  • Коментар на промените
  • Практически разяснения по Декларации образец № 1 и обрзец № 6