Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 година

Автори:
Велин ФИЛИПОВ, д.е.с., регистриран одитор,
Лорета ЦВЕТКОВА, Ивайло КОНДАРЕВ, д-р Антон СВРАКОВ,
д.е.с., регистриран одитор, доц. д-р Симеон МИЛЕВ,
д.е.с., регистриран одитор, Николай РИЗОВ

Цена: 32.40 лв.

Описание

Тази книга-годишник Ви предлага цялостно практическо знание за данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2012 г.

Съдържание:

  • актуални нормативни текстове на основните данъчни закони и на Правилника за прилагане на ЗДДС;
  • подробни коментари по всеки данък в контекста на годишното финансово отчитане;
  • важни писма на Националната агенция за приходите и на Министерството на финансите;
  • конкретни разяснения за подготовката на годишното счетоводно приключване, съдържанието на годишния финансов отчет, особеностите на годишните финансови отчети на различните видове предприятия;
  • експертни решения на десетки конкретни казуси от практиката на счетоводителя и финансиста.

Целева аудитория: счетоводители и данъчни експерти, финансисти и юристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ, както и всички данъкоплатци.