Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2011 г.

Автори:
Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с., регистриран одитор,
Д-р Симеон МИЛЕВ, д.е.с., регистриран одитор,
Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА,
Лорета ЦВЕТКОВА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Николай РИЗОВ.

Цена: 30.00 лв.

Описание

Тази книга-годишник Ви предлага цялостно практическо знание за данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2011 г.

Съдържание:

  • актуални нормативни текстове на основните данъчни закони;
  • приложни коментари по всеки данък от гледна точка на годишното счетоводно приключване;
  • подбрани писма на Националната агенция за приходите и на Министерството на финансите;
  • приложни разяснения за подготовката на годишното счетоводно приключване, съдържанието на годишния финансов отчет, особеностите на годишните финансови отчети на различните видове предприятия.

Автори и съставители на книгата са екип от признати и уважавани специалисти, дългогодишни автори и консултанти в изданията на ИК „Труд и право”.

Целева аудитория на годишника са: счетоводители и данъчни експерти, финансисти и юристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ, както и всички данъкоплатци.