Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2010 г.

Автори:
д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с. регистр. одитор, д-р Иван ЗЛАТКОВ, д.е.с., регистр. одитор,, доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, Лорета ЦВЕТКОВА, Ивайло КОНДАРЕВ, Николай РИЗОВ.

Цена: 30.00 лв.

Код: dosp-2010 Категории: ,

Описание

Тази книга-годишник Ви предлага цялостно практическо знание за данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2010 г.

Съдържание:

  • нормативни текстове на основните данъчни закони;
  • приложни коментари по всеки данък в контекста на годишното финансово приключване;
  • актуални писма на Националната агенция за приходите;
  • подробни разяснения за подготовката на годишното счетоводно приключване, съставянето и съдържанието на годишния финансов отчет, особеностите на годишните финансови отчети на различните видове предприятия.

Изложението е съобразено със законодателството към 25 август 2010 г.

Автори и съставители на книгата са традиционният екип от авторитетни и уважавани специалисти, дългогодишни автори и консултанти в изданията на ИК „ Труд и право „ .

Целева аудитория на годишника са счетоводители и данъчни експерти, финансисти и юристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ, както и всички данъкоплатци.