Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2009 г.

Автори:
Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с., регистр. одитор, Д-р Иван ЗЛАТКОВ, д.е.с., регистр. одитор, Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, Диана ДИНЕВА, Ивайло КОНДАРЕВ, Николай РИЗОВ

Цена: 30.00 лв.

Описание

Тази книга-годишник Ви предлага цялостно практическо знание за данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2009 г.
Книгата съдържа:

  • нормативни текстове на основните данъчни закони;
  • приложни коментари по всеки данък в контекста на годишното финансово приключване;
  • актуални писма на Министерство на финансите и на Националната агенция за приходите;
  • подробни разяснения за подготовката на годишното счетоводно приключване, съставянето и съдържанието на годишния финансов отчет, особеностите на годишните финансови отчети на различните предприятия.