Данъчно облагане и счетоводно приключване 2008 г.

Автори:
Д-р Людмила МЕРМЕРСКА, Диана ДИНЕВА, Ивайло КОНДАРЕВ, Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с., регистриран одитор, Д-р Иван ЗЛАТКОВ, Д.е.с., регистриран одитор

Цена: 28.80 лв.

Описание

Съдържание:

  • нормативен текст и коментар на основните данъчни закони;
  • организация на годишното счетоводно приключване;
  • годишен финансов отчет за 2008 г.;
  • специфични въпроси на годишното счетоводно отчитане по МСФО  и НСФОМСП, в бюджетните предприятия, в организациите с нестопанска цел и във фирмите с едностранно счетоводно записване.