Актуални въпроси на устройството на територията и строителствотo

22.80 лв.

Автори:
Савин КОВАЧЕВ, зам. министър на регионалното развитие и благоустрояването
Проф.д.ю.н. Владимир ПЕТРОВ,
Валентина БАКАЛОВА, адвокат
Георги ДАРАКЧИЕВ, зам.началник на ДНСК
Стоянка ИЛОВА, началник отдел „Правен” в ДНСК
Борислава КИШКИЛОВА, старши адвокат в КПМГ България
Виолета АНГЕЛИЕВА, директор на дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ

Описание

Приложен коментар на актуални въпроси по Закона за устройство на територията и на новите устройствени закони и подзаконови нормативни актове:

  • Закон за Камарата на строителите;
  • Закон за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
  • Закон за устройството и застрояването на Столичната община;
  • Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
  • Наредба № 5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите.

Актуализиран текст на ЗУТ и новите нормативни актове

0
    Количка
    Вашата количка е пазнаОбратно към магазина