Актуални промени в търговското право

18.00 лв.

Автори:
Александър КАЦАРСКИ

Описание

Коментар на последните изменения и допълнения на Търговския закон, обн. в ДВ, бр.104 от 2007 г., с които се въвеждат в българското право Директива 77/91 ЕИО относно учредяването на акционерните дружества и поддържането и промяната на техния капитал и Директива 2005/56 ЕО относно презграничните сливания на капиталови дружества. Направените изменения и допълнения на Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за търговския регистър създават разпоредбите на вътрешното право, необходими за прилагането на регламентите относно  европейските обединения и дружества.

Изданието включва и актуализираните нормативни текстове на Търговския закон и Закона за кооперациите.

0
    Количка
    Вашата количка е пазнаОбратно към магазина