Меню

Разваляне на двустранни договори – чл. 87 ЗЗД. Материалноправни последици при разваляне на двустранните договори

Учебен уебинар
5 февруари 2021 г.

РЕГИСТРАЦИЯ

Данни за фактура

Моля, отбележете датата, до която най-късно смятате да преведете сумата от Вашата заявка.
_________________________________

Информация за плащане

лв.
лв.
лв.
Плащане по банка
Код за сигурност*