Меню

Учебен уебинар - Актуални въпроси на облагането на доходите на физическите лица за 2021 г. Промените за 2022 г.

17 декември 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.
Учебен уебинар в Zoom
Лектор: Евгения Попова
Цена: 120.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Учебен уебинар - Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2021 г. Промените за 2022 г.

16 декември 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.
Учебен уебинар в Zoom
Лектор: Валентина Бакалова
Цена: 120.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Учебен уебинар - Актуални въпроси на корпоративното подоходно облагане за 2021 г. промените за 2022 г.

15 декември 2021 г., 9.30 – 15.30 ч.
Учебен уебинар в Zoom
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 180.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Присъствен семинар и уебинар - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2021 г. Актуални въпроси от финансово-счетоводната им дейност

7 декември 2021 г., 10.00 – 16.30 ч.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена за участие в присъствен семинар: 216.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинар в Zoom : 180.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Присъствен семинар и уебинар - Граждански процес

1 - 2 декември 2021 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Мариана Обретенова, Борислав Белазелков
Цена за участие в присъствен семинар: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинар в Zoom : 300.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Присъствен семинар и уебинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК

24 - 26 ноември 2021 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Цветана Янкова, Мина Янкова, Евгения Попова, Росен Иванов
Цена за участие в присъствен семинар: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в
уебинар в Zoom : 300.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Присъствен семинар и уебинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК

17 - 19 ноември 2021 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Димитър Войнов, Валентина Василева, Лорета Цветкова, Росен Иванов
Цена за участие в присъствен семинар: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинар в Zoom : 300.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Присъствен семинар и уебинар - Практически въпроси на вещното право

11 - 12 ноември 2021 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Доц. д-р Гергана Боянова, Светлана Калинова, Доц. д.н. Стоян Ставру, Д-р Анастас Пунев
Цена за участие в присъствен семинар: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинар в Zoom : 300.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на търговското и облигационното право

9 - 10 ноември 2021 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Диана Митева, Костадинка Недкова, Доц. д-р Николай Колев, Валя Гигова
Цена за участие в присъствен семинар: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинар в Zoom : 300.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Присъствен семинар и уебинар - Обществени поръчки - Есен 2021

28 - 29 октомври 2021 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева
Цена за участие в семинара: 276.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара в Zoom : 240.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Присъствен семинар и уебинар - Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване - 2021

20 - 21 октомври 2021 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Д-р Томчо Томов, Теодора Дичева, Катя Кашъмова, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена за участие в присъствения семинар: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинар в Zoom : 300.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството

14 - 15 октомври 2021 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена за участие в присъствения семинар: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинар в Zoom : 300.00 лв. с ДДС

Прочети още...


Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...