Меню

Лектори:
ДИМИТЪР ВОЙНОВ, Данъчен консултант
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА, Данъчен консултант
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАПЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР


ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА

26 януари 2021 г. (вторник)

09.00 - 09.10 ч. Откриване на уебинара Иво Ризов
Директор "Обучение"
09.10 - 17.00 ч.

Тема № 1
Промени и актуални въпроси на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Данъчно облагане на 2020 г.:
1. Промените в ЗКПО за 2021 г.:
- Срок за подаване на ГДД и срок за внасяне на корпоративния данък.
- Срок за публикуване на ГФО (промяна в ЗСч.).
- Авансовите вноски.
- Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж.
- Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер.
- Преотстъпване на данък.
- Данъци върху разходите.
- Други промени.
2. ЗКПО и Covid-19:
- Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения.
- Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране.
- Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС.
- Данъчно третиране при обезценяване на активи.
- Други.
3. Нови моменти в приключването на 2020 г.:
-
Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост.
- Регулиране на слабата капитализация.
- Преотстъпване на корпоративен данък.
- Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната.
- Хибридни несъответствия.
- Други промени.
4. Годишно данъчно приключване на 2020 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други).
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики).
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар).
- Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
Разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.
Разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост.
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение).
- Пренасяне на данъчна загуба.
- Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти.
- Данък върху разходите.
- Други.
5. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО.

Лектор
Димитър
Войнов
10.30 - 11.00 ч. Почивка  
12.30 - 13.30 ч. Обедна почивка
 
15.00 - 15.30 ч. Почивка  

 

27 януари 2021 г. (сряда)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 2
Промените в ЗДДС за 2021 г. Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС:

1. Доброволно прилагане на СУПТО и облекчения за фирмите, които го направят.
2. Редуцирана ставка от 9 % ДДС за доставки на храна от ресторанти.
3. Нови правила за дистанционните продажби на стоки в ЕС.
4. Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс.
5. Прилагане на режима MOSS за всички услуги с получатели данъчно незадължени лица в ЕС.
6. Нова режим внос от трети страни на стоки с незначителна стойност до 150 Евро.
7. Други промени.
8. Актуални казуси по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС.
Лектор
Валентина
Василева
10.30 – 11.00 ч. Почивка  
12.30 - 13.30 ч. Обедна почивка
 
13.30 - 17.00 ч. Тема № 3
Промени и актуални въпроси на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
1. Промените в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2021 г.
2. Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения и предоставяне на информация от работодателите в НАП за 2020 г. през 2021 г.
3. Други задължения свързани с годишното облагане на доходите -  издаване на документи от платеца на дохода, предоставяне на информация в НАП, предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен.
3. Актуални въпроси, свързани с попълването и подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.
4. Други актуални казуси по прилагането на закона.
Лектор
Лорета
Цветкова
15.00 - 15.30 ч. Почивка  
17.00 ч. Закриване на уебинара  

 

 

Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС

Цената включва: лекции, дискусия, учебни материали в електронен вид и удостоверение за участие в уебинар.

Цена за участие в уебинара: 360.00 лв. с ДДС

Цената включва: лекции, дискусия, учебни материали в електронен вид, удостоверение за участие в уебинар, книжката „Иван Вазов - Патриархът” и книгата-годишник на ИК „Труд и право” – „Новото данъчно законодателство през 2021 г.”

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР


Всеки участник може да изпрати въпросите си към лектора на уебинара предварително на нашия имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Допълнителна информация по нашето предложение можете да получите на: 088/845-19-64, 088/500-00-08 и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 22 януари 2021 г.

Плащането може да извършите с банков превод до:

ТБ „ОББ” АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ „Решение” ООД


  • Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us ).
    Важно!
    Необходимо е предварително да инсталирате Zoom на Вашето устройство от https://zoom.us/download .
  • Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара.
  • Всеки участник може да влиза в уебинара само от едно устройство.
  • Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво е уебинар?
Уебинарът
е онлайн семинар, който се провежда по интернет чрез софтуер за видеоконференция.

2. Какви са предимствата на уебинара?
- Участие от офиса или дома директно от мобилно устройство, свързано с интернет – компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
- Включване чрез активиране на линк и въвеждане на потребителско име и парола или код за достъп.
- Оптимизиране на разходите за логистика, придвижване, време и др.

3. Какви възможности предоставя уебинара на лекторите и участниците?
- Лекторите разполагат с всички възможности за презентиране на своите материали - набор от инструменти за посочване, насочване на вниманието, интерактивна дъска с възможност за писане, споделяне на файлове, презентации и екрани.
- Участниците могат да слушат, виждат, коментират и контактуват с лектора/лекторите посредством система за задаване на въпроси (Q & A) или система за споделяне (Chat).
- Участниците могат да попълнят анкета на края на уебинара.
- Уебинарът може да бъде записан и в последствие да бъде достъпен чрез линк.


Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...