Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

16 - 17 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Валентина Василева, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 24 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

14 януари 2020 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 120.00 лв.

22 януари 2020 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектори: Димитър Бойчев
Цена: 120.00 лв.

23 януари 2020 г.
Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”
Лектори: Мина Янкова
Цена: 120.00 лв.

Традиционния учебен семинар

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 Г.

18 – 25 октомври 2016 г.

ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ
КОCТА ДЕ ЛА ЛУС, ИСПАНСКИТЕ КАРИБИ


Лектор:
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА,
данъчен консултант

 

 • 1001
 • 10010
 • 1002
 • 1003
 • 1004
 • 1005
 • 1006
 • 1007
 • 1008

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

18 октомври 2016 г. (вторник)

14.00 ч. Събиране на групата на летище София, Терминал 2
15.40 ч. Излитане за Малага с редовен полет на авиокомпания България Еър.
18.40 ч. (местно време) - Кацане на летището.
  Трансфер с автобус до Коста де ла Лус /около 300 км/. Настаняване в хотел SENATOR PLAYACANELA 4* (http://www.playasenator.com/en/hotels/playacanela-hotel) на остров Канела в близост до Пунта дел Морал и едноименното селище. Вечеря (в случай на закъснение на полета, вечерята се предоставя като сух пакет). Нощувка.
 • 001
 • 002
 • 0020

 

19 октомври 2016 г. (сряда)

  Закуска.
9.00 – 12.30 ч. Обучение - Тема № 1: „Преглед на промените в ЗКПО и ЗДДФЛ от началото на 2016 г. Предложени промени в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с използване на активи и персонал за лични нужди”
  Свободно време или по желание полудневна екскурзия „Историческият път на Колумб” – градчетата от Лугарес Коломбинос и град Уелва (26 евро). Вечеря.
 • 001
 • 002
 • 003

 

20 октомври 2016 г. (четвъртък)

 

Закуска.
9.00 – 12.30 ч. Обучение - Тема № 2: „Най-важните данъчни преобразувания при формиране на ДФР по реда на ЗКПО за 2016 г. и съдебната и данъчна практика, свързана с тях: третиране на вземания и задължения, данъчна амортизация и отписване на дълготрайни активи от ДАПл, слаба капитализация, скрито разпределение на печалбата, отклонение от данъчно облагане и др.”
  Свободно време или по желание екскурзия до област Алгарве в Португалия (37 евро). Независимо че разстоянието от вашия курорт до Португалия е около 40 км, ще почувствате разлика между две велики култури, история и традиции. Вечеря. Нощувка.
 • 001
 • 002
 • 0022

 

21 октомври 2016 г. (петък)

 

Закуска.
9.00 – 12.30 ч. Обучение - Тема № 3: „Спорни моменти и съдебна и данъчна практика, свързани с облагане на доходите на физическите лица по реда на ЗДДФЛ: продажба на недвижими имоти, продажба на финансови активи, облагане на местни лица, получили доходи с източник чужбина и др.”
  Свободно време или по желание екскурзия до най-стария град на Запада – невероятно красивият Кадис с 30-вековна история и Херес де ла Фронтера - родина на прочутата напитка шери (48 евро). Вечеря. Нощувка.
 • 001
 • 002
 • 0026

 

22 октомври 2016 г. (събота)

Закуска.
Свободно време или по желание еднодневна екскурзия до столицата на Португалия Лисабон (70 евро). Вечеря. Нощувка.
 • 001
 • 002
 • 003

 

23 октомври 2016 г. (неделя)

Закуска.
Свободно време или по желание еднодневна екскурзия до Евора (UNESCO) в Португалия - античен град-музей с изключително добре съхранен вътрешен град (50 евро). Вечеря. Нощувка.
 • 001
 • 002
 • 003

 

24 октомври 2016 г. (понеделник)

Закуска.
Свободно време или по желание еднодневна екскурзия до величествената Севиля (UNESCO) (48 евро, 155 км. в едната посока). Вeчеря. Нощувка.
 • 001
 • 003
 • 004

 

25 октомври 2016 г. (вторник)

Закуска.
Отпътуване и кратка попътна почивка в Гибралтар. Свободно време. Гибралтар е безмитна зона и едно от най-скъпите военни укрепления в Европа, което обхваща повече от 1200 години мавританска, испанска и британска история.
19.30 ч. Излитане за София.
23.55 ч. (местно време) - Кацане на летище София, Терминал 2.
 • 001
 • 002
 • 003


Цена за участие

Цена за участие в семинара:

1 850.00 лв.

Доплащане за единична стая: 350.00 лв.
Крайна цена, фактура без ДДС, на основание чл. 142, ал. 1 ЗДДС!


Цената включва:
- Обучение, учебни пособия, сертификат за участие;
- Персонални консултации с лектора;
- Самолетен билет София - Малага - София на авиокомпания България Еър с включени летищни такси;
- 7 нощувки в двойна стая в хотел Senator Playacanela 4* на Коста де ла Лус;
- 7 закуски и вечери, плюс вода и вино в ресторанта на хотела;
- Трансфер от испанското летище до хотела в Коста де ла Лус и обратно /около 300 км в едната посока/;
- Разходка в Гибралтар;
- Водач и екскурзовод от туристическа агенция „Мондел Травел”;
- Медицинска застраховка с асистанс и покритие 5 000 евро.

 


Забележка: Подробно описание на допълнителните екскурзии, можете да откриете тук. Посочените цени са валидни при заявяване и заплащане предварително. При заплащане на място се увеличават с 5-6 евро! 

 

Описание на хотел SENATOR PLAYACANELA
http://www.playasenator.com/en/hotels/playacanela-hotel

Isla Canela (Исла Канела) е естествен остров, свързан чрез мост към Аямонте, типично андалуско селище в провинция Уелва. Той е разположен на устието на река Гуадиана, на границата между Андалусия и Португалското крайбрежие Алгарве. Исла Канела е един от най-големите европейски туристически проекти, с площ от 1760 хектара, с 7 км пясъчни плажове, водни пътища, естествена природна среда и изключителен климат, окъпан в мека светлина.
Местоположение: На границата на Испания с Португалия близо да граничния град Аямонте, в района на туристическо селище Пунта дел Морал /600 м/ и на около 2 км от селището Исла Канела. Този впечатляващ хотел в мавритански стил се намира на брега на морето, заобиколен от палми, между португалския бряг и пристанището на остров Кристина, в близост до яхтеното пристанище на остров Канела.
В хотела: 306 стаи в красива сграда мавритански стил на 5 етажа, солариум-градина с 200 палми, 2 открити басейна със шезлонги и водни пързалки, бар на басейна, закрит басейн, фризьорски салон, химическо чистене, магазин за сувенири, рент-а-кар, наем на велосипеди, безплатен Wi-Fi интернет – 30 мин. на ден.
Стаи: баня/WC и сешоар, климатик, вентилатор, SAT-TV, телефон, балкона, минибар и сейф (допълнително заплащане).
Храна: закуска и вечеря на шведска маса в ресторант Одиел с включени вода и вино по време на вечерята. Има възможност за доплащане на обеди на шведска маса с включени вода и вино.
Спорт: В хотела има условия за плажен волейбол, водна гимнастика, миниголф, солариум, тенис, детска площадка, колела под наем, анимация.
Плаж: На първа линия до крайбрежната алея, океана и плажа.

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката 17 септември 2016 г.
Местата са ограничени!

Допълнителна информацияя Tелефони: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ